Mardin Bienali

4. Uluslararası Mardin Bienali'nde "Sözden Öte" temamızla kentin tarihi mekanlarını sanatsal paylaşım ve birliktelik platformlarına dönüştürüyoruz.""

 

  • 4. Uluslararası Mardin Bienali, “Sözden Öte” başlığı ile 4 Mayıs 2018’de kırka yakın sanatçının katılımıyla açılacak. 4 Haziran’a kadar bienal, Mardin kentinin tarihi mekanlarını, müşterek bir alanın ve ortak bir dilin üretimini araştıran sanatsal platformlara dönüştürecek.
  • Çalışmalarına başlanan bienal, Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel’den oluşan küratöryel ekip tarafından; Döne Otyam’ın direktörlüğü ve Mardin Sinema Derneği’nin evsahipliğinde düzenleniyor.
  • Bu bienali gerçekleştirmek için desteğinize ihtiyacımız var.


‘Bienal’ iki yılda bir gerçekleştirilen ve yer aldığı şehrin adıyla anılan büyük ölçekli sanat etkinliklerine verilen isim. Mardin Bienali ilk kez 2010 yılında gerçekleştirildi ve o tarihten bu yana hem bulunduğu coğrafyada hem de küresel ölçekte önemli etkinlikler arasına girdi. Bu sene, Venedik Bienali, San Paolo Bienali ve Sydney Bienali gibi dünyanın en büyük ölçekli bienallerinin üyesi olduğu Uluslararası Bienal Derneği’nin (www.biennialassociation.org) bir üyesi olmaya hak kazandı. Sizlerin desteğiyle, bu kabule eşdeğer olan, hem bölgedeki sanat üretimini destekleyen hem de sanatçı, zanaatçı, izleyici ve yerel halkın kendinden bir şeyler bulacağı, kendini ait hissedeceği, pozitif, dönüştürücü ve katılımcı bir sanat etkinliği gerçekleştirmeyi istiyoruz.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ “SÖZDEN ÖTE”YE TAŞIYAN BİR MARDİN BİENALİ
“Sözden Öte” başlığını taşıyan bu bienalde, sözün ötesinde vücut bulan sanat eserlerini bir araya getiriyoruz. Birbirleriyle etkileşimli üç tematik bölümden oluşacak olan etkinliğimizde, Fırat Arapoğlu’nun küratörlüğündeki “Sonsuz Bakış”, Nazlı Gürlek’in küratörlüğündeki “Beden Dili” ve Derya Yücel’in küratörlüğündeki “Sınırlar ve Eşikler” başlıklarının altında, çok sayıda Türkiyeli ve uluslararası sanatçının eserlerini sergileyeceğiz. İzleyicilere, dil, din, ırk, cinsiyet, yaş farklılıklarının ötesinde bakışın, bedenin ve mekanların diliyle bir sanat deneyimi yaşatacağız. Sanatın görsel, bedensel ve mekansal anlatım dilini, kapsayıcı ve birleştirici gücünü Mardin’e taşıyacağız. Sergileyeceğimiz sanat eserlerinin yanında, yerel halktan çocuk ve kadınlarla drama ve hareket atölyeleri, çocuklara yönelik görsel sanat atölyeleri ve film gösterimleri düzenleyeceğiz.

“SONSUZ BAKIŞ”
Fırat Arapoğlu’nun küratörlüğündeki "Sonsuz Bakış" adlı bölümde sergilenen yapıtlar, “görme” eylemine odaklanacak. Tarihsel anlatıların, kültürel ve sanatsal sistemlerin temelinde yer alan “görme” eylemi, insanın görüşünün sınırlı olsa da, sınırlara sahip olmayışı çelişkisinden yola çıkıyor. Eksik olanı bakışımızla bütünleyebilir miyiz? Farklı bakışlar bize ne gibi yeni perspektifler kazandırır? Sizleri Mardin’den, Mardin’e bakmaya davet edebilir miyiz?

“BEDEN DİLİ”
Nazlı Gürlek'in tasarımındaki "Beden Dili” adlı bu bölüm ise, bedenin fiziksel varlığına ve bedensel ifade biçimlerine odaklanan çeşitli sanat yapıtlarını sergileyecek. Bedenlerimiz, hem kişisel yaşamlarımıza dair her türlü deneyim ve belleğin izini taşıyor; hem de kuşaklar boyu aktarılan gelenekleri, sembolleri ve değerleri. Bedenin kendine has diline kulak versek bize neler söyler? Farklılıkların ötesinde buluşup, hepimize ait olan zenginlikleri bize gösterir mi? Bedenlerimize az daha dikkat kesilsek onları iyileştirmez, güçlendirmez, özgürleştirmez miyiz? Bu bölümde sanat performansları ve dans gösterilerinin yanında, çocuk ve kadınlarla hareket atölyeleri düzenleyecek, katılımcıların bedenleriyle iletişimini kolaylaştıracağız. 

“SINIRLAR VE EŞİKLER”
Derya Yücel'in tasarımındaki "Sınırlar ve Eşikler" bölümünde ise sizleri çeşitli mekanlara davet ediyoruz. Mimari, felsefi, politik ve estetik mekanlara… Sanatçılar eserlerinde coğrafi, fiziksel, zihinsel, algısal, sezgisel ve metaforik anlamda sınırların, sınırsızlıkların, eşiklerin ve hafızanın alanı olarak bizlere çok çeşitli  yapıtlar sunacak. Bienal mekanları dışında sokağa yayılan, beklenmedik bir sokakta karşınıza çıkan kamusal alan sanat üretimleri aracılığıyla sizleri bu mekanlarda varolmaya davet etmek istiyoruz. Acaba bu yeni mekanlar gündelik yaşantımızın dışında bizlere neler yaşatacak?

MARDİN’İN TARİHİ MEKANLARINI GÜNÜMÜZÜN YARATICI PAYLAŞIM PLATFORMLARINA DÖNÜŞTÜRMEK
Binlerce yıllık toprağın üzerinde uzanan Mardin’in tarih ve hikaye yüklü mekanlarından Alman Karargahı, bir hamam, Mardin Müzesi Galerisi, Revaklı Çarşı Dükkanları ve Marangozlar Kahvesi’ni bienal mekanları olarak kullanacağız. Buralarda sanat eserleri sergileyecek, canlı performanslar düzenleyecek, kadın ve çocuklarla atölyeler ve sanatçılarla özel sohbet buluşmaları gerçekleştireceğiz.   

BU BİENAL NEDEN ÖNEMLİ, NEDEN DESTEKLENMELİ?
Amacımız, Mardin’de çağdaş sanat aracılığıyla bir buluşma alanı yaratmak. Yerel ve uluslararası sanatçıların dünyaya ve yaşama dair mesajlarını kentle, toplumla, izleyici ile buluşturmak. Bienalin yarattığı etki alanı ile gerçekleştiği bölgede var olan sanatsal birikim ve üretimin görünürlüğüne katkıda bulunmak. Bu birikimi izleyiciye sunarken, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği kapsayıcı, birleştirici ve pozitif bir paylaşım alanı yaratmak. Görsel sanat yapıtları, resim, heykel, fotoğraf, video ve kamusal sanat projeleri sunumları dışında konuşmalar, paneller, atölye çalışmaları, gece sinemaları, sokak etkinlikleri ile kentte izleyici, ziyaretçi, sanatçı ve yerel halkın bir araya geleceği bir paylaşım platformu oluşturmak. Sizlerin desteğiyle bu birlikteliği yaratabiliriz.

BİZ KİMİZ? 
Düzenleyen Kurum: Mardin Sinema Derneği
Bienal Direktörü: Döne Otyam
Küratörler: Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek, Derya Yücel
Genel Koordinatör: Hakan Irmak
Sergiler Koordinatörü: Canan Budak
Proje Koordinatörü: Cansın Seyhan
Reklam ve Sponsorluk Proje Direktörü: Hülya Kızılırmak
Proje Asistanları: Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri
Bienal Kampanyası: Çivi Yaratıcı Fikirler
Kampanya tanıtım videosu: Nadin Akıncı
Fotoğraf ve Video: Mehmet Çimen                          
Grafik Tasarım: Ali Aydoğan
Grafik Tasarım Asistanları: İbrahim Ayhan, Merve Bubekoğlu, Ceylan Amak
Web Programlama: Nurettin Gülseren
Koordinasyon: Nuri Yılmaz, Aykut Irmak
Arşiv: Azad Aldanmaz

BASINDA ÇIKAN HABERLER
http://www.hurriyet.com.tr/mardin-in-5-milyon-turist-hayali-ne-olacak-17380129
http://www.radikal.com.tr/hayat/mardinde-bienal-vakti-1000861/
http://www.hurriyet.com.tr/modern-sanatla-canlanan-antik-sehir-mardin-15610224
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cem-erciyes/mardin-icin-sihirli-sozcukler-1001090/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/nur-cintay-a/mardinde-bienal-mugsfde-trienal-1000528/
http://www.hurriyet.com.tr/anadolu-da-kultur-sanat-ve-edebiyatin-yukselisi-14838861
http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/mehves-evin/baska-sehirlerin-hayati-1239726/
https://www.sabah.com.tr/medya/2010/08/25/mardin_bienali_new_york_timestahttps://www.birgun.net/haber-detay/mardin-de-sozden-ote-bir-bienal-191121.html
http://www.sanatatak.com/view/mardinde-sozden-ote-bir-bienal
http://www.nytimes.com/2010/08/22/travel/22nextstop.htmlhttp://www.artfulliving.com.tr/sanat/3-mardin-bienali-uzerine-soylesi-i-2942
http://www.arttv.com.tr/artblog/diger/4-uluslararasi-mardin-bienalinin-temasi-aciklandi-arttvnews

BÜTÇEMİZ: 157,750 TL. DESTEKLERİNİZİ ŞU HARCAMALARDA KULLANACAĞIZ:

 

  • Sergi altyapı hazırlıkları, mekan kiraları, sergi üretim ve kurulum giderleri: 103,000 TL

  • Bienalde görev alacak çalışanların maaş, konaklama, ulaşım giderleri: 22,750 TL

  • Teknik ekipman giderleri (projektör, video oynatıcı, ekran): 32,000 TL


PAYLAŞIMLARINIZ
Bir sanat etkinliğinin yalnız yapılması ve izlenmesi olanaksız. Sosyal medya paylaşımlarınız, bienal ile ilgili haberler ve her türlü öneriniz daha fazla insana ulaşabilmemiz için çok kıymetli. Her türlü desteğiniz bu etkinliği hak ettiği şekilde tamamlayabilmemiz için bize maddi ve manevi güç verecek.

SPONSORLARIMIZ VE DESTEKÇİLERİMİZ
SAHA Derneği

Ekip

Şehirler

Proje takımı henüz video eklemedi.
Proje takımı henüz resim eklemedi.
Henüz güncelleme yapılmadı.
Projeyi takip edersen güncellemeleri görebilirsin.
Henüz yorum yapılmadı.
Projenin ilk yorumunu yapmaya ne dersin?
Henüz destek yapılmadı.
Projenin ilk destekçisi olmaya ne dersin?
85.600 TL TOPLANDI
Hedef 85.600 TL
%100
161 DESTEKÇİ
SÜRE TAMAMLANDI
Money Başardı
Avatar
Proje Sahibi
Mardin Bienali
Mardin, Türkiye
ÖDÜLLER
Proje takımı henüz ödül eklemedi.